Agenda

Intervisie met Ineke van der Ham

Start 23 september 2017

Onder leiding van deze ervaren acupuncturist/docent worden in een loop van een jaar 5 bijeenkomsten (een gehele studiedag) gehouden. De inhoud van de bijeenkomsten krijgt vorm in samenspraak met de groep. Per dag is er een topic, die in onderling overleg bepaald wordt. Er is enerzijds ruimte voor verdieping van de stof die je eerder in de opleiding hebt gehad, maar er is ook aandacht voor de problemen die je als beginnend acupuncturist in de praktijk tegenkomt: praktisch, organisatorisch, ethisch, etc. Je kunt casussen inbrengen en zo nodig een patiënt meenemen. Er wordt aandacht besteed aan recente ontwikkelingen en publicaties in ons vakgebied. Ineke geeft gerichte theoretische en praktische ondersteuning, zo nodig aangevuld met syllabi.

Verdere informatie en inschrijven: www.tcmbijscholing.nl

 Zang Fu anders bekeken

18 februari 2018

De Han dynastie, 206 vChr -220 nChr, is de tijd waarin de filosofieën van Yin & Yang en de Wu xing, de  vijf fasen, ontwikkeld werden en hun hoogtepunt beleefden. Het is de tijd waarin de Hemel werd ‘ingericht’ als afspiegeling van de Aarde en de Mens als evenbeeld, tussen Hemel en Aarde zijn plaats kreeg. Dat creëert  een in onze ogen haast magisch realistisch wereldbeeld en dit  perspectief vormt het uitgangspunt van deze dag, waarin de verschillende Zangfu organen in hun wereldlijke en kosmische context worden geplaatst.

Verdere informatie en inschrijven: www.tcmbijscholing.nl

Bijscholing over de behandeling van facialis parese met acupunctuur

6 mei 2018

Verdere informatie en inschrijven: www.tcmbijscholing.nl

Tweedaagse bijscholing Dermatologie voor acupuncturisten

10 & 11 maart 2018

De huid is het grootste orgaan van het lichaam: het huidoppervlak van de mens bedraagt gemiddeld 2 m²  en  de huid weegt ong 4kg. Meer dan 2 miljoen mensen in Nederland hebben langdurig of blijvend problemen met hun huid,

Verdere informatie en inschrijven: www.tcmbijscholing.nl

Galblaas, Fu en Extra Fu, Rechter en Mediator

2 juni 2018

Heb jij je altijd afgevraagd wat precies de functie van de Galblaas is?
Waarom dit kleinste van alle organen niet alleen Fu, maar ook Extra fu is? En dan ook nog eens de op een na langste meridiaan van het lichaam heeft, een meridiaan met een bizar verloop?
Op deze dag bekijken we de Galblaas als orgaan van alle kanten en zie je hoe zijn veelzijdigheid weerspiegeld wordt in de functies van de punten.

Verdere informatie en inschrijven: www.tcmbijscholing.nl