Agenda

Bijscholing over de behandeling van facialis parese met acupunctuur

6 mei 2018

Verdere informatie en inschrijven: www.tcmbijscholing.nl

Intervisie met Ineke van der Ham

Start 6 oktober 2018

De overgang van student naar zelfstandig werkend therapeut is groot. Om dit te overbruggen worden in de loop van een jaar vijf bijeenkomsten (een hele  studiedag) georganiseerd. De inhoud van de bijeenkomsten krijgt vorm in samenspraak met de groep. Per dag is er een topic, die in onderling overleg bepaald wordt. Er is enerzijds ruimte voor verdieping van de stof die je eerder in de opleiding hebt gehad, maar er is ook aandacht voor de problemen die je als beginnend acupuncturist in de praktijk tegenkomt: praktisch, organisatorisch, ethisch, etc. Je kunt casussen inbrengen en zo nodig een patiënt meenemen. Er wordt aandacht besteed aan recente ontwikkelingen en publicaties in ons vakgebied. Ineke geeft gerichte theoretische en praktische ondersteuning, zo nodig aangevuld met syllabi.

Verdere informatie en inschrijven: www.tcmbijscholing.nl

Galblaas, Fu en Extra Fu, Rechter en Mediator

2 juni 2018

Heb jij je altijd afgevraagd wat precies de functie van de Galblaas is?
Waarom dit kleinste van alle organen niet alleen Fu, maar ook Extra fu is? En dan ook nog eens de op een na langste meridiaan van het lichaam heeft, een meridiaan met een bizar verloop?
Op deze dag bekijken we de Galblaas als orgaan van alle kanten en zie je hoe zijn veelzijdigheid weerspiegeld wordt in de functies van de punten.

Verdere informatie en inschrijven: www.tcmbijscholing.nl

Tweedaagse bijscholing Dermatologie voor acupuncturisten

9 & 10 maart 2019

De huid is het grootste orgaan van het lichaam: het huidoppervlak van de mens bedraagt gemiddeld 2 m²  en  de huid weegt ong 4kg. Meer dan 2 miljoen mensen in Nederland hebben langdurig of blijvend problemen met hun huid,

Verdere informatie en inschrijven: www.tcmbijscholing.nl