Disclaimer

Aansprakelijkheid

De inhoud op de website is van algemene informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

  • U bepaalt zelf de waarde van de informatie voor uw eigen situatie. U blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die u onderneemt of laat aangaande uw gezondheid. Ik raad overigens vrijblijvend aan om de huisarts te raadplegen als u informatie en advies wilt hebben aangaande uw specifieke situatie. De eigenaar van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.
  • De website bevat hyperlinks naar websites van derden, waarover de eigenaar van deze website geen zeggenschap heeft en er derhalve niet voor in kan staan dat de inhoud van deze websites juist, volledig en actueel is.
  • De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit:
    • Het gebruik van deze website en de inhoud of de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de inhoud
    • Het gebruik van hyperlinks naar websites van derden en de inhoud of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks.

Intellectuele eigendom

De auteursrechten op de website behoren bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud ervan kan een inbreuk opleveren op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met de wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy.